fmatic

RSS

Reeder 2 – Beta for OS X

iaza15331726436600 Reeder 2   Beta for OS X

iOS-laitteilla suosittu Reeder 2 on vihdoin tulossa pitkän odottelun jälkeen myös Mac:lle. Vajaa vuosi sitten AppStoresta Google Reader-palvelun lopettamisen jälkeen kadonnut Reeder on tekemässä paluun uusiutuneena versiona. Paljon on tullut markkinoille RSS-lukijoita Mac:lle, joten Reeder 2 pääsee mukaan kovaan kilpailuun käyttäjien suosiosta. Mainiot Leaf ja ReadaKit, sekä Feedlyn web-versio pistävät tiukasti kampoihin.

Reeder 2 on beta-vaiheessa ja on ladattavissa ilmaiseksi kehittäjän sivulta: http://ift.tt/XfOMqp

1397305385 Reeder 2   Beta for OS X

Viritellään OwnCloud

oie raspberry Viritellään OwnCloud

RasPiCloud Viritellään OwnCloud

Tässä merkinnässä valotan hieman kuinka saat viriteltyä RasPi:sta oman henkilökohtaisen pilvipalvelimen. Vaikka olisit tilanteessa, ettet saa nettiyhteytesi kautta pystytettyä julkista palvelinta löytyy omalle pilvipalvelimelle käyttökohteita ei-julkiseen kotiverkkoonkin. Asennamme siis NGINX-palvelinohjelmiston, OwnCloud:n, sekä tarvittavat palikat, jotta kaikki toimisi ongelmitta.

Esivalmistelut

Jos käytössäsi on riittävän kokoinen SD-kortti voit käyttää sitä owncloud:n tallennustilana, mutta kunnollinen ulkoinen levy lienee parempi vaihtoehto. On kuitenkin suotavaa käyttää sellaista ulkoista USB-levyä, jossa on oma virtalähde.

Aja ensin komento: sudo raspi-config jos sitä et ole kertaakaan vielä tehnyt ja valitse vaihtoehdot expand_rootfs ja memory_split  ”16″ MB ja vastaa Yes kun Raspbian tarjoutuu käynnistymään uudelleen. Aja komennot sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

Asentaminen

Luodaan tarvittavat käyttäjät ja ryhmät komennolla: sudo groupadd www-data ja sudo usermod -a -G www-data www-data

Asennetaan tarvittavat paketit:

sudo apt-get install nginx openssl ssl-cert php5-cli php5-sqlite php5-gd php5-curl php5-common php5-cgi sqlite3 php-pear php-apc curl libapr1 libtool curl libcurl4-openssl-dev php-xml-parser php5 php5-dev php5-gd php5-fpm memcached php5-memcache varnish

Luodaan SSL-sertifikaatit (voimassa vuoden)

sudo openssl req $@ -new -x509 -days 365 -nodes -out /etc/nginx/cert.pem -keyout /etc/nginx/cert.key

sudo chmod 600 /etc/nginx/cert.pem
sudo chmod 600 /etc/nginx/cert.key

Konfiguroidaan nginx-palvelin

sudo nano /etc/nginx/sites-available/default

Tyhjennä kokonaisuudessaan tiedoston sisältö, korvaa se alla olevalla ja varmista, että muutat IP-osion kohdalle oman Raspberryn IP-osoitteen, jonka löydät komentamalla päätteessä ifconfig

server {
listen 80;
server_name 192.168.XXX.XXX;
rewrite ^ https://$server_name$request_uri? permanent; # enforce https
}

server {
listen 443 ssl;
server_name 192.168.XXX.XXX;
ssl_certificate /etc/nginx/cert.pem;
ssl_certificate_key /etc/nginx/cert.key;
root /var/www/owncloud;
index index.php;
client_max_body_size 1000M; # set maximum upload size
fastcgi_buffers 64 4K;
location ~ ^/owncloud/(data|config|.ht|db_structure.xml|README) {
deny all;
}

location / {
try_files $uri $uri/ index.php;
}

location @webdav {
fastcgi_split_path_info ^(.+.php)(/.*)$;
fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
fastcgi_param HTTPS on;
include fastcgi_params;
}

location ~ ^(?<script_name>.+?.php)(?<path_info>/.*)?$ {
try_files $script_name = 404;
include fastcgi_params;
fastcgi_param PATH_INFO $path_info;
fastcgi_param HTTPS on;
fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
}
}

Seuraavaksi asetetaan arvot ”upload_max_filesize” ja ”post_max_size” arvoon 1000M – PHP.ini tiedostossa komentamalla sudo nano /etc/php5/fpm/php.ini. Vinkkinä mainittakoon, että PHP.ini on suht suuri tiedosto, joten on järkevämpää etsiä yllä mainittuja kohtia nano:ssa painamalla näppäinyhdistelmää CTRL + W. Rivit tulisi näyttää tältä muokkaamisen jälkeen: upload_max_filesize = 1000M
post_max_size = 1000M.

Aivan tiedoston loppuun lisätään rivit:

upload_tmp_dir = /srv/http/owncloud/data
extension = apc.so
apc.enabled = 1
apc.include_once_override = 0
apc.shm_size = 256

Seuraavaksi luodaan tarvittavat hakemistot oikeuksilla:

sudo mkdir -p /srv/http/owncloud/data
sudo chown www-data:www-data /srv/http/owncloud/data

PHP:n konfigurointi

sudo nano /etc/php5/fpm/pool.d/www.conf
Muutetaan rivi: listen = /var/run/php5-fpm.sock mutoon listen = 127.0.0.1:9000

sudo nano /etc/dphys-swapfile
Muutetaan rivi: CONF_SWAPSIZE=100 muotoon CONF_SWAPSIZE=512

Uudelleenkäynnistetään palvelin ja PHP

sudo /etc/init.d/php5-fpm restart
sudo /etc/init.d/nginx restart

OwnCloud-asentaminen

Olemme edenneet vaiheeseen, jossa asennamme owncloud:n. Tätä kirjoittaessa viimeisin versio on 5.0.14a – Kannattaa varmistaa OwnCloud:n sivuilta viimeisin versio ennen latausta. Aja kukin alla oleva komento yksittäin:

sudo mkdir -p /var/www/owncloud
sudo wget http://ift.tt/1cKwDch
sudo tar xvf owncloud-5.0.14a.tar.bz2
sudo mv owncloud/ /var/www/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www
sudo rm -rf owncloud owncloud-5.0.14a.tar.bz2

Tämän jälkeen OwnCloud-asennus on valmis ja voit yhdistää palvelimelle selaimesi kautta osoitteella: http://ift.tt/1dsLzc6

Ulkoisen kiintolevyn liittäminen

Liitä ulkoinen levy RasPi:n. Kuten jo alussa mainistin tulisi se olla omalla virtalähteellään varustettu. Komentamalla tail -f /var/log/messages näet aseman tunnisteen järjestelmässä ”sda1″ tai vastaavava. Luodaan hakemisto jonne asema liitetään, jonka jälkeen asema voidaan liittää ko. hakemistoon. Komennetaan:

sudo apt-get install ntfs-3g
sudo mkdir /media/USBHDD (Nimenä voi olla muukin kuin USBHDD)
sudo mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /media/USBHDD

Ulkoisen levyn käyttäminen OwnCloud:ssa

Aluksi pysäytämme palvelimen ja luodaan ulkoiselle levylle data-hakemisto OwnCloud:a varten. Annetaan hakemistolle tarvittavat määreen ja siirretään olemassa oleva data-hakemisto ulkoiselle levylle:

sudo service nginx stop
sudo mkdir /media/USBHDD/OwnCloud5
sudo chown www-data:www-data /media/USBHDD/OwnCloud5
sudo mv /var/www/owncloud/data/ /media/USBHDD/OwnCloud5/

Muokataan OwnCloud:n config-tiedostoa
sudo nano /var/www/owncloud/config/config.php
Muutetaan rivi: ’datadirectory’ => ’/var/www/owncloud/data’ mutoon ’datadirectory’ => ’/media/USBHDD/OwnCloud5/data’

Käynnistetään palvelin komentamalla: sudo service nginx start

flattr this!

Feb 9

Nettipokeri ja sen apuohjelmat

oie pelit Nettipokeri ja sen apuohjelmatoie sekoja Nettipokeri ja sen apuohjelmat

Niin kauan kun netissä on pokeria pelattu on mukana seuranneet erilaiset apuohjelmat niin helpottamaan pelaamista kuin valitettavasti myös auttamaan huijaamisessa.Pääasiassa sovellukset jakautuvat kolmeen kategoriaan: todennäköisyyslaskenta, turnauksien analysointi ja erilaisten käppyröiden piirtoon soveltuvat ohjelmat. Kaikki apuohjelmat eivät toki ole kiellettyjä, vaan joukosta löytyy myös sovelluksia, joiden käyttö on sallittua.

 poker tracker Nettipokeri ja sen apuohjelmat

Nettipokerissa kiellettyjä keinoja ovat mm. Kolluusio. Tämä tarkoittaa sitä, että pelipöydässä istuu pelaajia, jotka tuntevat toisensa ja kertovat käsikorttinsa toisilleen voittaakseen yhden tuntemattoman pelaajan.  Tällaista toimintaa varten on olemassa sovelluksia, mutta myös sekalaiset pikaviestimet ovat useinmiten käytössä. Monesti käytössä ovat myös erilaiset botit,  jotka pelaavat ilman ihmisen toimintaa tai vähentävät ihmispelaajan tarvetta pelissä. Kiellettyä toimintaan on myös pelien tarkkailu sovelluksilla itse osallistumatta kyseiseen peliin. Sallittua on kuitenkin käyttää työkaluja, jotka profiloivat vastustajia, mutta hyödyntävät vain sitä tietoa, joka on hankittu pelaamalla itse heitä vastaan.

Sallittuihin sovelluksiin voidaan myöskin lukea palvelut, sovellukset ja kaaviot, jotka kertovat niin todennäköisyydet kuin aloituskäsisuosituksetkin. Käyttössä saavat myös olla makrot ja pikanäppäimet, joilla ei ole suoraa vaikutusta itse pelaamiseen. Tunnetuimmat sovellukset sallittujen nettipokeri apuohjelmien kategoriassa ovat mm. Poker Tracker, joka tallettaa muiden pelaajien käsihistorian muistiin, analysoi peliä ja antaa reaaliaikaista tietoa vastustajistasi. Tämä on yksi vanhimmista ja myös kaikkein arvostetuimmista sovelluksista. Myöskin Poker Office on toinen tunnettu vastaavan lainen ohjelmisto jota kannattaa kokeilla.

 Ihminen on luonteeltaan epäileväinen ja monesti nettipokeripöydissä törmätään tilanteisiin, joissa epäillään toista pelaajaa huijauksesta. Pelin chatissa huomaa useinkin kommentointia siitä kuinka jollain pelaajalla peli kulkee poikkeuksellisen hyvin. Toki monesti nämä epäilyt ovat vain vastustajan huutelua, kun hänelle osuu huono käsi, mutta kuitenkin on olemassa vaara törmätä epärehellisiinkin pelaajiin. Pääsääntöisesti pokerin pelaaminen on netissä varsin turvallista ja sivustot tekevät toden teolla työtä kitkeäkseen epärehelliset pelaajat pois sivustoilta. Mutta jos hiukankaan epäilyttää niin täältä löytyy pokerin peluu sivuja joilla voi pelata rauhassa pelkäämättä että muut pelaajat yrittävät huijata. Eikä kannata unohtaa että nykyään on puhelimellakin turvalista pelata kun vain valitsee turvallisen saitin.

flattr this!

Jan 2

Cydia Tweakeista sananen

oie omppu Cydia Tweakeista sananen

1388670867 Cydia Tweakeista sananen

Vihdoin myös iPad 2 Wifi-mallini oli mahollista vapauttaa kahleistaan kun Evasi0n 1.0.2 julkaistiin. Versio korjaa iPad 2 Wifi-malleissa ilmenneen ongelman kun jailbreikkauksen jälkeen laite jää ikuiseen boot loop:n. Nyt siis myös tämä malli on jailbreikattavissa. Vielä kun saanme toimivan breikin AppleTV 2:lle alkaakin kahleista vapaa laitteistosuora valmiina. Apple TV 3:lle tuskin koskaan näemme toimivaa jailbreak:a.

Cydiaan on hitaasti, mutta varmasti ilmestynyt tukku uusia twiikkejä iOS 7:lle kuten myös vanhoille tutuille on ilmestynyt yhteensopivuuspäivitykset. Omissa laitteissani viritykset ovat maltillisia, sillä kokemuksesta voin kertoa sen, että mitä useampi tweak on asennettuna sen tahmaisempaa laitteen käyttö on. Lähinnä käytän sellaisia, jotka jollain tavalla parantaa käyttömukavuutta ja jotka tulisi olla oketuksena iLaitteissa valittavissa.

Ehdoton ykkössuosikkini paljon tekstareita lähettävänä on BiteSMS, josta kirjoitinkin edellisessä merkinnässäni. Bite parantaa merkittävästi tekstiviestittelyä tyylikkäällä käyttöliittymällä varustettuna. BiteSMS on yhä beta ja siinä on vielä muutamia hienoisia ongelmia, mutta tiimi paikkailee ja kohentelee sovellusta kiitettävällä tahdilla.

Applella on hämmentävän itsepäinen tarve päättää siitä miltä puhelimen käyttöliittymä näyttää. Vaikka iOS 7 myötä ulkoasu muuttui miellyttäväksi on kuitenkin pieniä ärsyttävyyksiä, joista en pidä. Näitä olen blogissa kritisoinut aiemminkin eli sovellusten nimiä ei pysty piilottamaan ja toinen ikiaikainen marmatuksen aiheeni ovat 4 x 4 asetelman kuvakkeet työpöydällä. Uusi inhokki on iOS 7 dock, joka värjäytyy taustakuvan mukaan ja näyttää lähinnä kököltä. Koska vielä ei ole julkaistu yhtä työkalua, jolla kaikki ongelmat voisi taklata (Springtomize 3 odotellessa) joutuu hyödyntämään useampaa viritystä.

Omaan simmuuni viehättävämpi on mahdollisimman minimalistinen kotivalikko eli ohjelmien nimet piilossa ja kuvakkeita useammassa kuin neljässä rivissä. Aiemman iOS 6:n kanssa tykästyin 5×4 asetelmaan joka todin nyt iOS 7:n myötä näyttää hivenen kököltä. Asetelma 4×5 tuntuu tässä paremmalta. Kolmikolla Iconoclasm, Bigify ja DockShift . Iconoclasm on sovellus, jonka avulla päästään asettelemaan kotivalikon kuvakkeet mitä merkillisimpiin asetelmiin. Jos sovelluksesta ei sopivaa löydy on niitä ladattavissa Cydiasta lisää. Tämän avulla asettelin kuvakkeet 4 x 5 asetelmaan. Alin rivi tosin menee oletuksena näkyvien sivupisteiden päälle, joten ne poistin Cydiasta löytyvällä chpwn tekemällä No Pages Dots – palikalla. Seuraavaksi poistin kuvakkeiden alapuolella olevat sovellusten nimet. Tähän oiva työkalu on Bigify, jolla onnistuu laajamittaisempikin kuvakkeiden roveltaminen. Loppusilauksen kokonaisuudelle antaa täysin läpinäkyvä dock, jonka pystyy virittelemään DockShift lisäosalla.

1388672635 Cydia Tweakeista sananen

Lopuy käyttämäni lisäosat ovat iFile, joka päivittyi äskettäin iOS 7:lle. Ehdottomasti parhain tiedostonhallinta iLaitteelle. Tämän lisäksi luurista löytyy turhake nimeltään Zeppelin, jonka avulla voi vaihtaa operaattorilogon mieleisekseen.

FlipContolCenter on lisäosa, jonka avulla päästään käpistelemään näytön alaosasta liutettavan monitoimivalikon säätimiä. Idea on kuin suoraan legendaarisesta SBSettings lisäosasta. Erittäin suositeltava lisäosa jos käytät runsaasti kyseistä toimintovalikkoa.

Nämä ovat suosikkini Cydia lisäosista. Paljon tulee monenlaisia testattua, mutta harva jää pysyvästi käyttöön. Moni lisäosa on käynyt tarpeettomaksi iOS 7:n myötä kuten vaikkapa mainio auxo.

Vinkataan vielä lopuksi tweak niille, jotka inhoavat parallax-efektin mukanaan tuomaa hitaan oloista animaatiota. Tämä pehmeä animointi ei koskaan ole itseäni häirinnyt, mutta sitäkin on helppo nopeuttaa ’NoSlowAnimations’ palikan asentamisen jälkeen. Ennen asennusta varmista, että parallax on päällä eli ettei käyttöavusta ole valittuna ’Vähennä liikettä’ ja asenna lisäosa. Suorita respring ja ihaile nopeampaa animointia.

flattr this!

BiteSMS 8 Beta julkaistu

oie omppu BiteSMS 8 Beta julkaistu

1388236686 BiteSMS 8 Beta julkaistu

Suositusta BiteSMS:stä on julkaistu lopultakin ensimmäinen beta iOS7 alustalle. Jo eilen liikkui Twitterissä linkki heidän testi-repoonsa, josta löytyi versio 8.0.1, joka oli lähinnä tarkoitettu vain heidän sisäiseen testiinsä. Onneksi nyt kuitenkin on julkaistu ensimmäinen julkinen beta eli versio 8 beta 2 (8.0.2).

Perusrunko näyttäisi olevan kuosissa. Sovellus toimii suht vakaasti, mutta muutama kiusallinen bugi on havaittu. Ensimmäinen koskee Mobile Substratea, joka ei ole vielä virallisesti korjattu. Epävirallisen ja turvalliseksi mainitun fixin löytää lisäämällä Cydiaan osoitteen: parrotgeek.net/repo – Toisin sanoen kun yrität asentaa BiteSMS:n se ei ilmesty näkyville vaikka springboard käynnistetään uudelleen. Ongelman voi kiertää asentamalla Mobile Substraten ja Substrate Safe Moden uudelleen Cydiasta. Toinen vaihtoehto on asentaa korjattu epävirallinen versio parrotgeek osoitteesta. Se on ainut turvalliseksi luokiteltu fixi! Toinen joka kulkee nimellä MS Fix on saurik:n toimesta luokiteltu vaaralliseksi.

Toinen kiusallinen ongelma johon olen törmännyt on lisenssin palautus, joka ei toimi. Olettaisin, että BiteSMS:n SMS-palvelin on jumissa, sillä palautusdialogin kautta tilattu SMS ei saavu koskaan perille. On myös raportoitu ongelmasta, jossa jengi on kokeillut palauttaa lisenssiä aikoinaan saamastaan sähköpostista lisenssin oston jälkeen ei palautus onnistu siitäkään.

Hymyiöiden kanssa on mielenkiintoinen ongelma. Ne näkyvät oikein ns. quick reply:ssä, mutta itse ohjelmassa ne eivät näy. Lisäksi törmäsin ongelmaan, että quick replyn kautta ei pysty viestiin vastaamaan, sillä lähetä-namiska näkyy harmaana.

Nämä pienet harmit varmasti korjaantuvat ajan myötä. Onhan kyseessä vasta ensimmäinen julkinen beta. Jos haluat päästä testaamaan BiteSMS 8-versiota löytyy se lisäämällä Cydiaan osoitteen: test-cydia.bitesms.com – suosittelen myös raportoimaan ongelmista esim: BiteSMS:n foorumilla osoitteessa: forums.bitesms.com

flattr this!

Cydia päivittyi iOS 7 – yhteensopivaksi

oie omppu Cydia päivittyi iOS 7   yhteensopivaksi

Pienoisen draamaan jälkeen alkaa skene palautumaan normaaliin uomiinsa ja pikku hiljaa yllättävän iOS 7 jailbreak-julkistuksen jälkeen on alkanut putkahtelemaan toimiva twiikkejä. Cydia päivittyi uudistuneeseen iOS 7 – henkiseen ulkoasuun, eikä yhtään hassumpi päivitys olekaan.

ios 7 cydia Cydia päivittyi iOS 7   yhteensopivaksi

Myös Evasi0n päivittyi versioon 1.0.1, joka poistaa paljon kohua aiheuttaneen kiinalaisille suunnatun TaiG:n. Evad3rs postasi myös toisen avoimen kirjeen aiheen tiimoilta. Jos olet jo asentanut aiemman version Evasi0n:sta sinulla ei ole tarvetta asentaa versiota 1.0.1, sillä TaiG muutenkin asentui vain jos kielenä on kiina. Anyway toivon, että kohu alkaa pikku hiljaa laantumaan ja alamme näkemään tuttujen ja turvallisten twiikkien toimiva iOS 7 versioita. Ainakin Bite SMS kasailee kiivaasti versiota 8 mainiosta sovelluksestaan, jota ilman on ollut iOS 7:n parissa melko orpo olo. Valitettavasti MobileSubstrate ei edelleenkään ole päivittynyt, joka tekee tällä hetkellä jailbreak:n melko turhaksi, sillä miltei jokainen Cydia-viritys sitä hyödyntää.

flattr this!

The Tetris Theme Played in 100 Moog Patches Will Wreck Your Brain

Rauhallista Joulua!

oie sekoja Rauhallista Joulua!

Toivottelen kaikille RG:n lukijoille oikein hyvää ja leppoisaa joulua! Ottakaa relaa ja nauttikaa icon smile Rauhallista Joulua!

XmasTechBlitzPic Rauhallista Joulua!

flattr this!

iOS 7.x jailbreak julkaistiin!

oie omppu iOS 7.x jailbreak julkaistiin!

ifamilyphoto iOS 7.x jailbreak julkaistiin!

Dream Team teki sen taas. Ilman minkään valtakunnan ennakkohehkutusta evasi0n julkaisi untethered jailbreak:n iOS 7.x:lle. Tutettuna ovat kaikki iOS laitteet. Kipaiskaa hakemaan kun vielä ei ole liiallista ruuhkaa -> http://evasi0n.com

flattr this!

OS X Mavericks – Mystinen ongelma

iaza15331726436600 OS X Mavericks   Mystinen ongelma

Törmäsinpä mielenkiintoiseen ongelmaan OS X Mavericks:n kanssa. Yrittäessäni päästä käsiksi ’Järjestelmäasetukset’ alaosioon iCloud ja Internet-tilit lävähti kummastakin virheilmoitus, eikä kyseiset asetuspaneelit auenneet.

mavericks error OS X Mavericks   Mystinen ongelma

Sen sijaan, että ensitöikseni olisin tutkaillut virhekonsolin ilmoituksia piti pöjyyksissä mennä ensimmäisenä googlettamaan kyseistä virhettä. Monen moista ratkaisua ehdoteltiin sekalaisilla foorumeilla ja monenlaista tuli kokeiltua aina avainnipun nollaamista myöden ei ongelma poistunut. Lopulta äkkäsin tutkailla virhekonsolin ilmoituksia ja hokasin tiedosto-oikeuksissa olevan jotain hömpelöä. On vaikea lähteä arpomaan missä kohden ongelma lymyää ja toisaalta uudelleen asennuskaan ei innostanut, joten vaihtoehdoksi jäi ainoastaan tiedosto-oikeuksien ja omistajuuden palauttaminen oletusasetuksiin (komennot chflags, chown ja chmod hoitavat homman)

{ sudo chflags -R nouchg,nouappnd ~ $TMPDIR.. ; sudo chown -R $UID:staff ~ $_ ; sudo chmod -R u+rwX ~ $_ ; chmod -R -N ~ $_ ; } 2> /dev/null

Aja yllä oleva komento päätteestä käsin. Anna ylläpitäjän salasana ja odottele rauhassa, että komento suoritetaan loppuun. Komentoa suoritettaessa ei näy minkäänlaisia viitteitä siitä, että jotain suoritettaisiin, joten odottele rauhassa.

flattr this!